Руско-Турска Освободителна Война 1877 - 1878г.

Трета Глава - Стрелковото оръжие на воюващите страни - Турско оръжие

Револверът “Колт”, обр. 1851г.

 

В турската армия се намирали на въоръжение морално остарелите по това време капсулни револвери система “Колт” обр. 1851г. Интересно е да се обележи, че те попадат в Османската империя благодарение на забележителният търговски нюх на Самуел Kолт. Предприемчивият търговец и собственик на оръжейната фабрика направил скъп подарък на султан Абдул Меджид-чифт богато украсени револвери от тази система. Той много добре приценил, че в този момент Империята проявявала стремеж за превъзходство над Русия по отношение на въоръжението на своята армия. И не сгрешил. Султанът поръчал 5 000 капсулни револвера “Колт”, които вече по това време били завоювали солидни позиции на международните оръжейни пазари. През време на Руско-турската война револверът “Колт” вече бил безвъзвратно остарял. На оръжейния небосклон изгряла звездата на револверите с метални унитарни патрони система “Смит&Уесън”.

За тази страница

Руско-Турска Освободителна Война
1877г. - 1878г.

Сръбско-Българска Война
1885г.

Балканска Война
1912г. - 1913г.

Първа Световна Война
1914г. - 1918г.

Втора Световна Война
1939г. - 1945г.

 

 

©2003. Mannlicher. Всички права запазени.

 

can conclusions for research papers here here middle school link professional resume writing services essay writing on customer service link help writing essay post press essays on climate change long essay on my best teacher foreshadowing in a tale of two cities 3rd grade homework help i want an essay on water pollution in hindi i what should i do my research essay on pollution essay for college students writer writing essays for college students plagiarism checker essay on my classroom first standard student essay written by students site top by a research paper cheap for jean piaget good essay writing website here site