Руско-Турска Освободителна Война 1877 - 1878г.

Трета Глава - Стрелковото оръжие на воюващите страни - Сръбско и Черногорско оръжие

Револверът "Гасер"

Гасер

 

“Гасер” е първото късо оръжие с унитарен патрон, въведено в австро-унгарската армия. Шестзарядния “Гасер”, обр. 1870г., кал.11мм. е с двойнодействащ ударно-спусковен механизъм и отворена рама. Създаденият за него патрон 11,2х30R е с ценрално възпламеняване. Първоначално е бил въведен като оръжие за кавалеристи, които не са били въоъжени с карабини, а по-късно и в пехотата и артилерията. След усъвършенстване са създадени образци 1870/74 и 1880г.

Значителна част от производството на фирмата е предназначено за износ в балканските страни, най-вече за Черна гора, черногорската държава през 1889г. внася от Австрия револвери “Гасер” обр. 1880, за въоръжаване на нейната милиция. Тези револвери наричани “черногорски”, имат върху цевта маркировка “N І” и корона над тях. Много често рамата и цевта са гравирани и никелирани.

Качественият, но с висока цена револвер “Гасер” е труднодостъпен за евтини копия. Най-многобройни са белгийските фирми, които в много случаи не се стесняват да поставят на револверите си оригиналния запазен знак на “Гасер”-ябълка простреляна със стрела и надпис S.MARKE. Тези нискокачествени револвери се изнасят главно за балканските страни, но има случаи на продажби в Австро-Унгария.

За тази страница

Руско-Турска Освободителна Война
1877г. - 1878г.

Сръбско-Българска Война
1885г.

Балканска Война
1912г. - 1913г.

Първа Световна Война
1914г. - 1918г.

Втора Световна Война
1939г. - 1945г.

 

 

©2003. Mannlicher. Всички права запазени.

 

can i hire someone to do my homework conclusions for research papers write my english essay for me help writing nursing research paper middle french here press essay writing graphic organizer help writing a 5 paragraph essay here site link long foreshadowing in a tale of two cities 3rd grade i want an essay on water pollution in hindi i want to pay someone to do my homework what should i do my research essay on pollution essay for college students writer to write a paper writing essays for college students plagiarism essay on my classroom first standard student essay written short essay on my favourite toy barbie link essays cv writing service online essay writing service usa Сиалис блог