Руско-Турска Освободителна Война 1877 - 1878г.

Втора Глава - Руско-Турска Освободителна Война 1877 - 1878г.

План на турското командване

Турският щаб разглежда войната срещу Русия като обранителна, въпреки че според някои мнения трябва да се премине през Дунав и да се завладеят някои важни пунктове по левия бряг на реката.

Основните положения на турския план са изложени в предписанието от 8 март 1877г., изпратено от канцеларията на султана до великия везир. В него р. Дунав е набелязана като първа обранителна линия. Счита се, че е трудно да се удържи дългата отбранителна линия от Видин до Mачин, поради което най-добре е неприятелят да бъде увлечен в дълбочина и във вътрешността на страната да се даде сражение. При благоприятен изход русите да бъдат върнати обратно през Дунав и да бъдат преследвани до р. Прут. Ако се наложи турските войски да отстъпят към Стара планина, те трябва да задържат Варна и Бургас и да ограничат по-нататъшните действия на противника по билото на Стара планина.

Макар и не много категорично, в плана на турското командване се предвижда прегрупиране на турските сили. Една групировка да се разположи в укрепеният четириъгълник Варна - Силистра - Русе - Шумен, като се прикрива от североизток със заемането на линията Черна Вода - Кюстенджа. Втора групировка да заеме линията Оряхово-Свищов. Същевременно за възпрепятстването на съвместни руско - румънски действия и за наблюдаването на действията на сръбската армия се предвижда да се създаде специален отряд във Видин.

Решението на турското командване да води отбранителна война съответства напълно с обстановката, в която се намира Османската империя.

За тази страница

Руско-Турска Освободителна Война
1877г. - 1878г.

Сръбско-Българска Война
1885г.

Балканска Война
1912г. - 1913г.

Първа Световна Война
1914г. - 1918г.

Втора Световна Война
1939г. - 1945г.

 

 

©2003. Mannlicher. Всички права запазени.

 

can i hire someone to do my homework conclusions for research papers write my english essay for me help middle school essay writing french homework help online link essay writing on customer service essay writing link essay post office should close an argumentative essay about internet essays on climate change long essay on my best teacher foreshadowing in a tale of two cities 3rd grade homework help here i want to pay someone to do my homework what pollution essay for college students writer site plagiarism checker similar to turnitin essay essay written by students short essay on my favourite toy barbie should my by a research paper cheap for jean piaget essay my aim life become pilot press Размышления девочки припевочки с планеты Марс