Руско-Турска Освободителна Война 1877 - 1878г.

Първа Глава - Състояние на страните, участващи във войната, на армиите и въоръжението им до започване на военните действия.

Сърбия и Черна Гора

Сърбия не взела пряко участие в нашето освобождение. Руско-турската война се оказала удобен повод за сръбското княжество да постигне целите, поставени през предишната война 1876-1877г. В тази война на страната на сърбите участвали и български доброволчески чети. Младата държава била твърде изтощена от противоборство с турците, стопанството едва се съживявало и кредитите в областта на въоръжението едва достигали за поправка на наличното оръжие. Австроунгарското правителство преследвайки свои по-далечни цели не допускало доставка на оръжие от Русия през своя територия. Вследствие на това сръбското правителство организирало собствени работилници за преправяне и поправяне на оръжия. Страната разполагала със 120 000 пушки, от които напълно годни били 80 000. Сръбската армия се състояла по това време от 3-4 000 редовни войници и 125 000 в милицията от първа и втора класа.

В навечерието на войната Сърбия разполагала с няколко остарели системи оръжия. Най-добрата от тях била “Робъртс” обр. 1867г. - 35 000 бр. , с която била въоръжена пехотата от първа класа. За всяка пушка били осигурени по 316 патрона. Пушката била преправяна в Белград от стари преднопълнещи се капсулни пушки с калибър 14,8мм. Втора класа на пехотата била въоръжена със заднопълнещата се пушка “Грин” , от която имало 12 000 бр. Тя била преправена в Крагуевац през 1867г., и имала калибър 13,8мм. За нея били осигурени по 178 фишека . Системата “Грин” била с двуделен патрон и в оригинал е представител на сравнително сложните системи “с два куршума”, с капсулно възпламеняване. Била е подходяща за четнически и въстанически действия, тъй като не е зависела от доставката на патрони. Останалата част от сръбското оръжие - около 65 000бр. - били стари преднопълнещи се белгийски, руски, австрийски и турски капсулни системи, за които били приготвени по 65 фишека.

Основните сръбски сили далеч след започване на войната били съсредоточени пред град Ниш. Били осъществени и други операции, главно по южната сръбска граница. Завземането на Ниш и някои други успехи на сръбската армия били възможни след настъплението на руските войски отвъд Балкана и изтеглянето на заплашените в тил турски войски. При това Сърбия придобила богати трофеи. Преди войната тя имала 283 стари оръдия система “Ла Хит”, но се сдобила с още 382 по-модерни турски оръдия. Пленени били и над 17 000 модерни системи пушки.

В планинската част на Балканите срещу турските войски воювали и черногорците. Черногорската армия е съставена от около 23 000 души. Тяхното оръжие било наи-вече капсулно и кремъчно но до 1875г. били набавени и по-модерни системи. От Русия “Крнка”, от Австро-Унгария “Верндл” обр1867г. За командния състав бил доставен револверът “Гасер.

За тази страница

Руско-Турска Освободителна Война
1877г. - 1878г.

Сръбско-Българска Война
1885г.

Балканска Война
1912г. - 1913г.

Първа Световна Война
1914г. - 1918г.

Втора Световна Война
1939г. - 1945г.

 

 

©2003. Mannlicher. Всички права запазени.

 

can i hire someone to do my homework conclusions for research papers site help writing nursing research paper middle school essay writing link link essay essay writing graphic organizer help writing a 5 paragraph essay essay post office should close an argumentative essay about internet essays long essay on my best teacher link 3rd grade homework help i want an essay on water pollution in hindi i want to pay someone to do my homework site pollution essay for college students writer to write a paper writing essays for college students plagiarism checker similar to turnitin essay on my classroom first standard student essay written by students short should my common app essay have title barclays online will writing service epic of gilgamesh essay site блог о препарате дженерик сиалис